Misyonumuz & Vizyonumuz

VİZYONUMUZ: Kaliteli hizmet anlayışıyla müşterilerimize hizmet avantajı sunmak ve sektörde önceki yıllarda olduğu gibi 2016 yılında ve sonraki yıllarda sektörel anlamda öncülük edebilmektir.

MİSYONUMUZ: Ermar Emlak Şirketi nin kalitesinden ödün vermeden kurumsal anlamda uzman kadromuzla müşterilerimizin ihtiyaçlarını doğru ve eksiksiz olarak en hızlı şekilde etik değer ve kurallara göre sunmak. Markamızın kurumsal varlık nedenini ve kurumsal temel değerlerini ön planda tutarak sektörümüzde yenilikçi ve öncü olmaktır.

KALİTE POLİTİKAMIZ: Çalışanlarımızın markamızı önemsemesi ve gayrimenkul sektöründe kaliteden ödün vermeden müşterilerimizin beklentilerini doğru şekilde anlayıp uzman kadrosuyla aracılık hizmeti vermek ve müşteri memnuniyetini sağlamaktır.

Neden bizi tercih etmelisiniz?

Emlak sektöründe 2000 yılından bu yana “Sınırsız müşteri memnuniyeti”  “Dürüstlük” “Güvenirlik”  ahlaklı ve ilkeli hizmeti prensip edinmiş bir işletme olarak hizmet vermekteyiz.
Çağa uygun danışman yetiştirme hedefi ile eğitimlerimizi sürdürerek sürekli kendilerini geliştirme gayreti içinde olan bir ekip meydana getirdik.
Portföyümüzdeki hiçbir mülk için, sadece ofisin kapısını açıp, gayrimenkule satılık kiralık afişi asıp müşteri beklemiyoruz. Her bir mülkün kendine özgü pazarlama stratejisini geliştirip, pazarlama kanallarımız ile biz müşterinin ayağına gidiyor ve bir an önce sonuca ulaşıyoruz.

SIK SORULAN SORULAR

634 sayılı kanuna göre kat mülkiyeti;tamamlanmış bir yapının kat,daire,iş bürosu, dükkan,mağaza,mahzen,depo gibi bölümlerinden ,ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli olanları üzerinde kurulan özel bir mülkiyet şeklidir.Buna göre;kat mülkiyeti kütüğünde tescil edilen her bağımsız bölüm,ayrı ayrı birer gayrimenkul olup,maliki tarafından müstakilen devredilebilir,rehin edilebilir,bir hakla kayıtlanabileceği gibi varislerine de aynen intikal eder.(K.M.K. m: 1,13)

Bir arsa üzerinde yapılmakta veya ileride yapılacak olan bir veya birden çok yapının kat,daire,iş bürosu,dükkan,mağaza,salon ve depo gibi ayrı ayrı ve başlı başına kullanmaya elverişli bölümleri üzerinde,yapı tamamlandıktan sonra,geçilecek kat mülkiyetine esas olmak üzere,o arsanın maliki veya paydaşları tarafından arsa payına bağlı olarak kurulan irtifak hakkına (kat irtifakı) ve bu hakka sahip olanlara (kat irtifakı sahibi) denir.(K.M.K. m:1,2/c,3)
Tariflerden de anlaşılacağı üzere,kat irtifakı henüz yapılmamış veya tamamlanmamış olan bir arsa üzerine tesis edilebilir.Bu hak müstakbel bağımsız bölümler üzerinde kurulmuş geçici bir irtifak hakkı olup,yapı tamamlandıktan sonra,kurulan kat irtifakının kat mülkiyetine çevrilmesi zorunludur.Kat irtifakı,binanın projesi tasdik edilip inşaat ruhsatı alındıktan hemen sonra ve inşaat başlamadan dahi kurulabilir. (K.M.K. m:49)Esasen kat irtifakı kurulu bulunan bir gayrimenkulün inşaatının tamamlanmasını müteakiben bağımsız bölüm maliklerinden herhangi birinin başvurusu sureti ile kat mülkiyetine geçilmesi gerekir,ancak bu günümüzde pek uygulanır olmaktan çıkmakla birlikte,apartman şartlarında kat maliklerinin bir araya gelip, uzlaşı sağlamaları pek mümkün görünmemektedir.Maddi açıdan da binanın yapı kullanım izin belgesi (iskan raporu) alınması ve binanın cinsinin tashih (değiştirilmesi) edilmesi gerektiğinden kat malikleri açısından külfet oluşturmaktadır,hatta büyük illerde dahi kat mülkiyeti kurulu bina sayısı çok cüzi miktarda bulunmaktadır.Genel olarak binaların büyük bir çoğunluğunda kat irtifakı kurulu olmakla birlikte,cüzi miktarda olsa da bir kısmı da arsa hissesi üzerinde tasarruf edilmektedir.Kat mülkiyeti tesis edilmiş olan bina sayısı son yıllarda elektrik ve su aboneliği v.s için zorunlu tutulduğundan yavaş yavaş artmaktadır.Ayrıca kooperatif ve TOKİ konutlarının hemen hemen tamamı kat mülkiyetine tabidir.Samsun’da kooperatif binalarının dışında kat mülkiyeti kurulu bina sayısı oldukça azdır,Samsun’daki binaların çok büyük çoğunluğu kat irtifakından tasarruf edilmektedir.Bunun bir diğer nedeni de inşaat müteahhitlerinin bağımsız bölüm satışları esnasında alım satım değerini düşük göstermek için arsa payı (kat irtifakı) üzerinden satış yapmalarıdır.Daha sonra da binayı bitirip teslim ettiklerinde, kat malikleri arasında da birlik beraberlik bulunmadığından kat mülkiyeti tercih edilmemektedir.Kat malikleri zorunlu olmadıkça (elektrik ve su aboneliği v.s gibi) yapı kullanma izin belgesi alıp,kat mülkiyetine geçmemektedirler.Keza kat mülkiyeti tesisi için binanın tüm bağımsız bölümlerinin yapı kullanma izin belgesi (iskan ruhsatı) alınması icap etmektedir.Günümüzde hükümetlerce zorunlu kat mülkiyetine geçilmesi için kanun tasarıları hazırlanmaktadır.Kat mülkiyeti iki şekilde kurulur.Birincisi binanın yapısı tamamlandığında doğrudan,ikincisi ise kat irtifakı kurulu bulunan binanın bitiminden sonra kat irtifakı kat mülkiyetine dönüştürülür.